Onze inspiratie

Onze inspiratie

Het verhaal van de mier…

…Of hoe een klein diertje inspireert tot grootse dingen…

De meesten onder ons vinden mieren maar vervelende dieren die we liefst snel weg willen. 

Maar wanneer je hen eens beter bestudeert, hoe ze werken en samenleven, kom je tot verrassende bevindingen.


Deze kleintjes werden onze inspiratiebron!

3. Mieren zijn onverstoorbaar en flexibel

Ze laten zich niet zomaar van de wijs brengen door een tegenslag of obstakel.

Ze zijn uiterst flexibel en vinden gewoon snel een andere oplossing om toch maar hun doel te bereiken!


Probeer een mier maar eens te stoppen met je vinger of hand…

4. Mieren werken planmatig en vooruitziend

Ze werken als er gewerkt moet worden en als het tijd is om te rusten, dan doen ze dat ook.

Ze werken hard in de zomer om een voorraad voedsel aan te leggen tegen de winter, ze kijken dus vooruit, ze hebben een lange termijnvisie en zijn daarop gefocust.

5. Mieren delen kennis

Als ze voedsel vinden, laten ze een spoor na voor de andere mieren zodat die ook van het voedsel kunnen gebruik maken, ze zijn dus niet egoïstisch.


Weinig mensen echter delen (hun kennis) met anderen…

1. Mieren zijn toegewijde werkers

In een mierenkolonie kent elke mier haar taak, ze weten heel goed wat ze (moeten) doen. Het zijn uiterst moedige, toegewijde en actieve diertjes die gefocust zijn op hun werk.


Er zijn geen bazen die hen bevelen maar toch worden alle taken uitstekend uitgevoerd. Op een mier kan je altijd vertrouwen!

2. Mieren staan voor teamwork

Een mier is klein, maar sterk want kan 50x haar eigen gewicht heffen, maar ze beseft ook heel goed dat ze beroep moet doen op anderen wanneer het werk te zwaar is. Al eens een vrucht zien versleuren door een groep mieren?


“Teamwork” is als het ware uitgevonden door deze fascinerende diertjes. Ze gaan samen voor een hoger doel, zonder morren: zorgen voor het nest en hun koningin.


Samen bereiken ze meer.

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

– Albert Einstein (natuurkundige)